Hội nghị

Công ty khách sạn Du lịch Công Đoàn Hạ Long là nơi lý tưởng để tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế

Một số hình ảnh hội nghị tổ chức tại khách sạn Grand Hạ Long