Restaurant and bar
Hotel Union system consists of 3 restaurants: Grand Halong, Halong Union, Mong Cai Union standard hotel restaurant 2 stars. Luxurious, cozy European style, luxurious Bayview, suitable for banquets, corporate parties and family parties.
Grand Ha Long restaurant
 • Time:
  Everyday
 • Breakfast:
  6:00-9:00
 • Lunch:
  11:30-1:30
 • Dinner:
  6:00-10:00
 • Tel:
  (+84 ) 0203.3844044
 • Fax:
  (+84) 0203.3844042
 • Email:
  salegrandhl@vnn.vn
View more
Grand restaurant. Elegant, European-style restaurant, serving breakfast, lunch and dinner with varied and rich menu, capacity of over 400 seats, suitable for banquets and conferences. - seminor. Grand Restaurant overlooking the beautiful Halong Bay is very suitable for banquets, corporate parties and family parties.
Cong Doan Ha Long restaurant
 • Time:
  Everyday
 • Breakfast:
  6:00-9:00
 • Lunch:
  11:30-1:30
 • Dinner:
  6:00-10:00
 • Tel:
  (+84 ) 0203.3844044
 • Fax:
  (+84) 0203.3844042
 • Email:
  salegrandhl@vnn.vn
View more
Nhà hàng công đoàn hạ long. Nhà hàng Bayview sang trọng, ấm cúng mang phong cách châu Âu, phục vụ ăn sáng, trưa và ăn tối với thực đơn đa dạng và phong phú. Nhà hàng Bayview hướng ra Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp rất thích hợp với các bữa tiệc chiêu đãi, tiệc công ty và tiệc gia đình.
Cong Doan Mong Cai restaurant
 • Time:
  Everyday
 • Breakfast:
  6:00-9:00
 • Lunch:
  11:30-1:30
 • Dinner:
  6:00-10:00
 • Tel:
  (+84 ) 0203.3844044
 • Fax:
  (+84) 0203.3844042
 • Email:
  salegrandhl@vnn.vn
View more
Moc Chau Union Restaurant: set standard of 2 star hotel restaurant, serving breakfast, lunch and dinner with diversified and rich menu. The restaurant is located in the center of Mong Cai city, suitable for organizing corporate parties and family.