Language:   Vị trí | Liên hệ

Công ty Khách sạn Du lịch Công Đoàn Hạ Long


Công ty Khách sạn du lịch Công đoàn Hạ Long - Grand Ha Long Hotel
Address: 138 Ha long Street, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province 
Tel: +84-0203-3844041 / Fax:+ 84-0203-3846440 /Email: grandhalong@vnn.vn